SOŠ uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, 190 00 Praha 9
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 17. 6.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N2.A mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat.
S4.A mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat. mat.
U3.A zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav.
U3.B zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav.
R2.A zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav. zav.
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Janeček Roman - -
Kabátová Lenka .. .. - - - - - - - - -
Linger Jan .. .. - - - ..
Literová Anna .. - - - .. ..
Poch Pavel ..
Poul Hynek .. - - .. - - - - - -
Rychta Michal .. .. .. ..
Vondruška Šimon - - -
Zatloukal Zbyněk - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Janatová Lenka
1 přesun >> AJ U1.B (sk1) na 4. hod
2 přesun >> AJ U1.B (sk1) na 3. hod
3 přesun << AJ U1.B (sk1) 3 z 2. hod
3 přesun >> AJ S1.A na 16.6. 3. hod
4 přesun << AJ U1.B (sk1) 3 z 1. hod
Smaha Miroslav
4 přesun >> DU S1.A na 7. hod
5 přesun >> Te S1.A na 8. hod
6 přesun << DU S2.A 5 z 7. hod
7 přesun << DU S1.A 1 z 4. hod
7 přesun >> DU S2.A na 6. hod
8 přesun << Te S1.A 1 z 5. hod
Vlk Miloslav
3 změna S3.A 5
5 změna S3.A 5
6 změna Te S1.A 1
Změny v rozvrzích tříd
N2.A
1. - 12. les. maturita
N1.A
1 Te odpadá (Po)
2 AJ aj1 odpadá (Pc)
S4.A
1. - 12. les. maturita
S1.A
1 ZE odpadá (Lt)
2 ON odpadá (Li)
3 AJ přesun >> na 16.6. 3. hod
4 DU přesun >> na 17.6. 7. hod
5 Te přesun >> na 17.6. 8. hod
6 Te 1 změna Vk
7 DU 1 přesun << Sh z 4. hod
8 Te 1 přesun << Sh z 5. hod
S2.A
1 NJ odpadá (Li)
2 ON odpadá (Li)
6 DU 5 přesun << Sh z 7. hod
6 NJ odpadá (Li)
7 DU přesun >> na 17.6. 6. hod
S3.A
1 NJ odpadá (Li)
2 AJ odpadá (Pc)
3 5 změna Vk
5 5 změna Vk
6 NJ odpadá (Li)
U3.A
1. - 12. les. závěrečné zkoušky
U1.A
4 DU odpadá (Po)
5 ZE odpadá (Lt)
6 ZE odpadá (Lt)
7 ČJL odpadá (Ry)
8 ČJL odpadá (Ry)
U1.B
1 AJ sk1 přesun >> na 17.6. 4. hod
1 Tch ryt odpadá (Kb)
2 AJ sk1 přesun >> na 17.6. 3. hod
2 Tch ryt odpadá (Kb)
3 AJ sk1 3 přesun << Ja z 2. hod
3 ČJL odpadá (Ry)
4 AJ sk1 3 přesun << Ja z 1. hod
4 ČJL odpadá (Ry)
U3.B
1. - 12. les. závěrečné zkoušky
R2.A
1. - 12. les. závěrečné zkoušky
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou