SOŠ uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, 190 00 Praha 9
v

Změny v rozvrhu Sunday 24. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou