SOŠ uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, 190 00 Praha 9
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 30.3.2020
Změny v rozvrzích učitelů:
Carboch Lukáš2. hododpadáEkU3.Bzrušeno
3. hododpadáMU3.Azrušeno
4. hododpadáMU3.Bzrušeno
5. hododpadáMS1.Azrušeno
7. hododpadáMS3.Azrušeno
8. hododpadáMS4.Azrušeno
9. hododpadáEkU3.Czrušeno
Coufal Radek3. hododpadáČJLS1.Azrušeno
4. hododpadáČJLS1.Azrušeno
Holub Petr1. hododpadáICTU1.B (sk1)zrušeno
2. hododpadáChU3.Czrušeno
4. hododpadáChU3.Azrušeno
5. hododpadáICTU1.B (sk1)zrušeno
6. hododpadáICTU1.B (sk1)zrušeno
7. hododpadáICTU1.B (sk2)zrušeno
Hourová Blanka1. hododpadáEkU3.Azrušeno
2. hododpadáEkU3.Azrušeno
Janatová Lenka2. hododpadáAJU1.B (sk1)zrušeno
3. hododpadáAJU1.A (sk1)zrušeno
4. hododpadáAJU1.A (sk1)zrušeno
5. hododpadáAJU1.B (sk2)zrušeno
6. hododpadáAJU1.B (sk2)zrušeno
7. hododpadáAJU1.B (sk1)zrušeno
Kačur Pavel1. hododpadáTVU1.B (sk2)zrušeno
2. hododpadáTVU1.B (sk2)zrušeno
3. hododpadáTVN1.A+zrušeno
4. hododpadáTVN1.A+zrušeno
5. hododpadáTVU3.Czrušeno
6. hododpadáTVU3.Czrušeno
7. hododpadáTVU3.A (sk1)zrušeno
8. hododpadáTVU3.A (sk1)zrušeno
Linger Jan2. hododpadáONS1.A+zrušeno
3. hododpadáONS4.A+zrušeno
4. hododpadáONS4.A+zrušeno
5. hododpadáNJS3.Azrušeno
6. hododpadáEkS3.Azrušeno
Literová Anna3. hododpadáZEU1.Bzrušeno
4. hododpadáZEU1.Bzrušeno
6. hododpadáZES1.Azrušeno
7. hododpadáZEU1.Azrušeno
8. hododpadáZEU1.Azrušeno
Muková Ivana5. hododpadáAJU3.A (sk2)zrušeno
6. hododpadáAJU3.A (sk2)zrušeno
7. hododpadáAJU3.Czrušeno
8. hododpadáAJU3.Czrušeno
9. hododpadáAJU3.A (sk1)zrušeno
Panenková Jitka1. hododpadáVVU1.A (sk1)zrušeno
2. hododpadáVVU1.A (sk1)zrušeno
3. hododpadáVVU1.A (sk2)zrušeno
4. hododpadáVVU1.A (sk2)zrušeno
5. hododpadáVVU3.A (sk1)zrušeno
6. hododpadáVVU3.A (sk1)zrušeno
7. hododpadáVVU3.A (sk2)zrušeno
8. hododpadáVVU3.A (sk2)zrušeno
Poch Pavel5. hododpadáAJS4.A+zrušeno
6. hododpadáAJS4.A+zrušeno
7. hododpadáAJS4.A+zrušeno
8. hododpadáAJN1.A+zrušeno
9. hododpadáAJN1.A+zrušeno
Poul Hynek2. hododpadáDUN2.Azrušeno
3. hododpadáVVU3.Czrušeno
4. hododpadáVVU3.Czrušeno
5. hododpadáDUU1.Azrušeno
6. hododpadáVVU3.Bzrušeno
7. hododpadáVVU3.Bzrušeno
Smaha Miroslav3. hododpadáDUS2.Azrušeno
7. hododpadáDUS1.Azrušeno
8. hododpadáZMPN2.Azrušeno
9. hododpadáS4.Azrušeno
Šaňková Lenka2. hododpadáČJLS4.Azrušeno
3. hododpadáČJLU3.Bzrušeno
4. hododpadáČJLS2.Azrušeno
5. hododpadáČJLU3.Bzrušeno
6. hododpadáČJLU1.Azrušeno
7. hododpadáČJLN1.Azrušeno
8. hododpadáČJLU1.Bzrušeno
Zatloukal Zbyněk5. hododpadáFoN1.Azrušeno
6. hododpadáFoN1.Azrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
N1.A3. hodTVodpadá(Ka)
4. hodTVodpadá(Ka)
5. hodFoodpadá(Za)
6. hodFoodpadá(Za)
7. hodČJLodpadá(Ša)
8. hodAJodpadá(Pc)
9. hodAJodpadá(Pc)
N2.A2. hodDUodpadá(Po)
3. hodTVodpadá(Ka)
4. hodTVodpadá(Ka)
5. hodAJodpadá(Pc)
6. hodAJodpadá(Pc)
7. hodAJodpadá(Pc)
8. hodZMPodpadá(Sh)
S1.A2. hodONodpadá(Li)
3. hodČJLodpadá(Co)
4. hodČJLodpadá(Co)
5. hodModpadá(Ca)
6. hodZEodpadá(Lt)
7. hodDUodpadá(Sh)
S2.A2. hodONodpadá(Li)
3. hodDUodpadá(Sh)
4. hodČJLodpadá(Ša)
S3.A3. hodONodpadá(Li)
4. hodONodpadá(Li)
5. hodNJodpadá(Li)
6. hodEkodpadá(Li)
7. hodModpadá(Ca)
8. hodAJodpadá(Pc)
9. hodAJodpadá(Pc)
S4.A2. hodČJLodpadá(Ša)
3. hodONodpadá(Li)
4. hodONodpadá(Li)
5. hodAJodpadá(Pc)
6. hodAJodpadá(Pc)
7. hodAJodpadá(Pc)
8. hodModpadá(Ca)
9. hododpadá(Sh)
U1.A1. hodVVsk1odpadá(Pk)
2. hodVVsk1odpadá(Pk)
3. hodAJsk1odpadá(Ja)
3. hodVVsk2odpadá(Pk)
4. hodAJsk1odpadá(Ja)
4. hodVVsk2odpadá(Pk)
5. hodDUodpadá(Po)
6. hodČJLodpadá(Ša)
7. hodZEodpadá(Lt)
8. hodZEodpadá(Lt)
U1.B1. hodTVsk2odpadá(Ka)
1. hodICTsk1odpadá(Hl)
2. hodTVsk2odpadá(Ka)
2. hodAJsk1odpadá(Ja)
3. hodZEodpadá(Lt)
4. hodZEodpadá(Lt)
5. hodICTsk1odpadá(Hl)
5. hodAJsk2odpadá(Ja)
6. hodICTsk1odpadá(Hl)
6. hodAJsk2odpadá(Ja)
7. hodICTsk2odpadá(Hl)
7. hodAJsk1odpadá(Ja)
8. hodČJLodpadá(Ša)
U3.A1. hodEkodpadá(Ho)
2. hodEkodpadá(Ho)
3. hodModpadá(Ca)
4. hodChodpadá(Hl)
5. hodAJsk2odpadá(Mu)
5. hodVVsk1odpadá(Pk)
6. hodAJsk2odpadá(Mu)
6. hodVVsk1odpadá(Pk)
7. hodTVsk1odpadá(Ka)
7. hodVVsk2odpadá(Pk)
8. hodTVsk1odpadá(Ka)
8. hodVVsk2odpadá(Pk)
9. hodAJsk1odpadá(Mu)
U3.B2. hodEkodpadá(Ca)
3. hodČJLodpadá(Ša)
4. hodModpadá(Ca)
5. hodČJLodpadá(Ša)
6. hodVVodpadá(Po)
7. hodVVodpadá(Po)
U3.C2. hodChodpadá(Hl)
3. hodVVodpadá(Po)
4. hodVVodpadá(Po)
5. hodTVodpadá(Ka)
6. hodTVodpadá(Ka)
7. hodAJodpadá(Mu)
8. hodAJodpadá(Mu)
9. hodEkodpadá(Ca)